DMCA Compliance

Het volgende beschrijft de DMCA-conformiteit voor onze dailycryptonews.org website.

Wij bij dailycryptonews.org doen er alles aan om te reageren op vermeende schendingen van het auteursrecht, mochten deze zich voordoen. Kennisgeving van elke vermeende schending moet de vorm aannemen die wordt voorgesteld door de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act, zoals geopenbaard op http://www.copyright.gov.

Remedie

Als enig materiaal inbreuk maakt op het auteursrecht van een beledigde partij, kunnen we de inhoud verwijderen van dailycryptonews.org, de toegang ertoe verhinderen, de toegang beëindigen of blokkeren voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de inhoud, en/of enige andere gepast geachte actie. We kunnen naar eigen goeddunken ook de registratie van het incident doorgeven voor documentatie en/of publicatie door derden.

Geen juridisch advies/geen advocaat-cliëntrelatie

Als u meent dat uw rechten zijn geschonden, kan dit een ernstige zaak zijn. Deze DMCA-kennisgeving bestaat uitsluitend om onze inspanningen als website-eigenaren te effectueren om inbreuk op intellectuele eigendomsrechten te voorkomen en te elimineren. Het is geen vervanging voor de hulp van competente juridische adviseurs. Er kunnen andere rechtsmiddelen en acties bestaan, bijvoorbeeld tegen een internetprovider (ISP). Het kan zijn dat u direct juridische hulp wilt zoeken.

Kennisgeving

Voor uw gemak en om de oplossing te versnellen, kan kennisgeving van vermeende inbreuk via e-mail aan dailycryptonews.org worden gedaan, met gebruikmaking van het e-mailadres en/of de contactgegevens die op deze website worden verstrekt. We waarschuwen u dat u aansprakelijk zult zijn voor alle wettelijke en common law-schade, evenals gerechtskosten en advocaatkosten, als u een bewering vervalst dat uw auteursrechten zijn geschonden. Er zijn al zes cijferprijzen toegekend voor valse klachten, dus het is raadzaam om de hulp in te roepen van een competente raadsman.

Ervan uitgaande dat u nog steeds inbreuk op het auteursrecht wilt maken, moet u het volgende verstrekken om het proces te versnellen:

STAP 1. Identificeer in voldoende detail het auteursrechtelijk beschermde item waarvan u denkt dat het is geschonden, door de URL naar het beschermde werk, ISBN # of anderszins op te geven.
STAP 2. Identificeer de URL van de webpagina waarvan u beweert dat deze inbreuk maakt op het auteursrechtelijk beschermde werk dat wordt vermeld in punt 1 hierboven.
STAP 3. Geef contactgegevens voor uzelf op (e-mailadres heeft de voorkeur, telefoon wordt voorgesteld).
STAP 4. Verstrek voldoende informatie om ons in staat te stellen de eigenaar/beheerder van de vermeend inbreukmakende webpagina of andere inhoud, zoals een blog of forumbericht, op de hoogte te stellen (e-mailadres heeft de voorkeur).
STAP 5. Voeg de volgende verklaring toe: “Ik ben er te goeder trouw van overtuigd dat het gebruik van de hierboven beschreven auteursrechtelijk beschermde materialen als vermeend inbreukmakend, niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet.”
STAP 6. Voeg de volgende verklaring toe: “Ik zweer, op straffe van meineed, dat de informatie in de kennisgeving juist is en dat ik de eigenaar van het auteursrecht ben of bevoegd ben om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk wordt gemaakt .”
STAP 7. Onderteken je affirmatie digitaal.

Tegenmelding

Houd er rekening mee dat de partij die de betrokken website of aanbieder van inhoud vertegenwoordigt, een tegenmelding kan doen op grond van secties 512(g)(2) en (3) van de Digital Millennium Copyright Act, en dus kunnen we de inhoud opnieuw plaatsen of ernaar linken in dat geval.
Voor uw gemak kan een tegenmelding worden ingediend via e-mail, met gebruikmaking van het e-mailadres en/of de contactgegevens op deze website. We waarschuwen u dat u aansprakelijk zult zijn voor alle wettelijke en common law-schade, evenals gerechtskosten en advocaatkosten, als u een bewering vervalst dat de auteursrechten van anderen NIET zijn geschonden

Ervan uitgaande dat u nog steeds een tegenmelding wilt indienen, dient u het volgende te verstrekken om het proces te versnellen:

STAP 1. Identificeer de specifieke URL’s of andere unieke identificerende informatie van materiaal dat we hebben verwijderd of waartoe we de toegang hebben uitgeschakeld.
STAP 2. Verstrek uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de federale districtsrechtbank voor het gerechtelijk arrondissement waarin uw adres zich bevindt, en dat u de betekening van het proces van de persoon accepteert die kennisgeving heeft gedaan op grond van subsectie (c)(1)(C) of een vertegenwoordiger van een dergelijke persoon.
STAP 3. Voeg de volgende verklaring toe: “Ik zweer, op straffe van meineed, dat ik te goeder trouw geloof dat elk hierboven geïdentificeerd inhoudsitem is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of verkeerde identificatie van het materiaal dat moet worden verwijderd of uitgeschakeld, of dat het door de klager geïdentificeerde materiaal is verwijderd of uitgeschakeld op de geïdentificeerde URL en niet langer zal worden getoond.”
STAP 4. Onderteken de bevestiging digitaal.

WIJZIGINGSKENNISGEVING:  Zoals bij al onze pagina’s met administratieve en juridische kennisgevingen, kan en zal de inhoud van deze pagina in de loop van de tijd veranderen. Dienovereenkomstig kan deze pagina er bij uw volgende bezoek anders uitzien. Deze wijzigingen zijn noodzakelijk en worden uitgevoerd door dailycryptonews.org om u en onze dailycryptonews.org website te beschermen. Als deze pagina belangrijk voor u is, moet u deze regelmatig bezoeken, aangezien er geen andere kennisgeving van gewijzigde inhoud zal worden verstrekt, noch voor noch nadat de wijziging van kracht wordt.

COPYRIGHT WAARSCHUWING:  De juridische kennisgevingen en administratieve pagina’s op deze website, inclusief deze, zijn zorgvuldig opgesteld door een advocaat. Wij van dailycryptonews.org hebben betaald om licenties te verlenen voor het gebruik van deze juridische kennisgevingen en administratieve pagina’s op dailycryptonews.org voor uw en onze bescherming. Dit materiaal mag op geen enkele manier en om welke reden dan ook worden gebruikt en ongeoorloofd gebruik wordt gecontroleerd via Copyscape om overtreders op te sporen.

VRAGEN/OPMERKINGEN/ZORGEN:  Als u vragen heeft over de inhoud van deze pagina, of als u ons gewoon om een ​​andere reden wilt bereiken, kunt u dit doen door deze link te volgen: info@dailycryptonews.org

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More